De laatste ALV onder leiding van Ton Jonkers

secretaris ODC, 30-10-2018

Tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van vrijdag 26 oktober jl. heeft Ton Jonkers de voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolger Walter van der Linden.

Voor de laatste keer werd de vergadering geleid door Ton en werd er allereerst stilgestaan bij de overleden leden van het afgelopen seizoen. Hierna benoemde Ton in het kort een aantal algemene items die het afgelopen seizoen gespeeld hebben. Het zoeken naar een geschikte nieuwe voorzitter en jeugdvoorzitter. De voorgenomen uitbreiding van het bestuur met een nieuwe portefeuille: “Personeel en vrijwilligers”, plus het zoeken naar een geschikte kandidaat hiervoor. De benoeming van een vertrouwenspersoon binnen de club. De invoering van de AVG en het al lang lopende dossier “De noodunits bij kantine De Boemerang”.

Daarna ging het woord naar de leden van het bestuur. Zij lieten aan de hand van hun presentatie de belangrijkste items zien van het afgelopen seizoen binnen hun portefeuille.  

Hieruit kwam o.a. naar voren dat het ledenaantal iets terugloopt, wat vooral te merken is bij de senioren. Op dit moment zitten we op 1017 leden. Verder werd duidelijk dat het op zich prima gaat met de club met de wetenschap dat het werken met 2 accommodaties wel steeds lastiger wordt. Het invullen van vrijwilligerstaken met name voor het beheer en coördinatie van de 2 sportparken wordt steeds moeilijker. Hiervoor zoeken we nog altijd versterking.

Financieel staan we erop zich prima voor. We zitten goed in onze materialen en hebben dit jaar een mooi bedrag kunnen reserveren voor de geplande aanpassing van het sanitair bij kantine De Boemerang.  Om de geplande investering uit te kunnen voeren is er echter nog wel een gat te dichten. Hoe we dit gaan financieren gaan we nog bekijken. Bij het vaststellen van de verhoging van de contributie hebben we hier vorig jaar al wel rekening mee gehouden. Deze verhoging is, omdat we nog geen concreet plan hadden deze zomer, niet doorgevoerd. Ondanks de goedkeuring van de verhoging vorig jaar hebben we dit nu nogmaals door de vergadering laten bekrachtigen. Na het voorstellen van de kascommissie om de penningsmeester decharge te verlenen ging het woord weer naar Ton.

Als laatste officiële taak nam Ton afscheid van Wim van Erp als voorzitter van de Stichting Beheer ODC. Zijn taak wordt overgenomen door Mark van der Steen, die net als Ton ook het bestuur heeft verlaten. Mark blijft gelukkig voor ODC nog behouden in deze zeer belangrijke rol, die voor de club nu we beide accommodaties inmiddels in de stichting hebben ondergebracht, steeds belangrijker wordt.

Voordat Ton aan zijn afscheidsspeech begon moesten er nog wel een aantal nieuwe bestuursleden benoemd worden. Onder applaus werden Walter van der Linden, Jeroen Hertog en Niek Smulders benoemd tot respectievelijk voorzitter, jeugdvoorzitter en bestuurslid “Personeel en vrijwilligers.

Hierna begon Ton aan zijn afscheidsspeech. Ton memoreerde aan de afgelopen 15 jaar waarin hij voorzitter was en benoemde daarbij een aantal bijzondere momenten. Zonder ook maar enige voetbalkennis begonnen aan zijn taak als voorzitter en hij heeft hier tot op de dag van vandaag geen moment last van gehad. “Ik was de bestuurder en liet het voetbaltechnische over aan anderen die er verstand van hadden”.  De brand bij kantine De Boemerang in 2009, de noodunits die destijds geplaatst zijn staan er nog steeds. Het niet kunnen realiseren van 1 sportcomplex op de Renbaan. In 15 jaar van vergaderen met veel papier naar een bijna volledige digitaal verzorgde ALV. De Sportieve hoogte- en dieptepunten. Het werken met fijne mensen binnen de club. Het realiseren van 1 geheel nieuw en 1 bijna volledig vernieuwd complex. Een klus waar heel erg veel werk voor verzet is. Kortom, een periode die Ton als erg waardevol heeft ervaren en waar hij met veel plezier op terugkijkt.

Hierna was het woord aan Mark, die namens de rest van het bestuur nog een keer het woord nam en Ton heel erg hartelijk bedankte voor zijn inzet in de afgelopen 15 jaar. Hij was het dan ook die de inzet van Ton bekrachtigde door Ton officieel tot “Lid van Verdienste” te benoemen. Na het uitreiken van de daarbij behorende oorkonde en bloemen moest de vergadering formeel nog wel voortgezet worden. De nieuwe voorzitter had als taak de benoeming en de rollen van het nieuwe bestuur te bevestigen en uiteindelijk de rondvraag te leiden. Waar sommigen graag wat meer oppositie hadden gezien vanuit de vergadering was het bestuur uitermate tevreden met het verloop van de vergadering en dankt de aanwezige leden voor hun inbreng en hopen met onze nieuwe voorzitter ook weer nieuwe stappen te kunnen maken.

 

{*