Verslag ALV

Webmaster, 31-10-2018

Op vrijdag vond de jaarlijkse ALV van ODC plaats. In een druk bezochte kantine De Boemerang werd door alle bestuursleden verantwoording afgelegd en verslag uitgebracht over de ontwikkelingen in hun portefeuilles in het afgelopen seizoen. Al het harde werken heeft geresulteerd in een positief exploitatieresultaat.

Belangrijk punt op de ALV was het plan om naast de Boemerang nieuwe kleedvoorzieningen en toiletten te realiseren. De vergadering ging unaniem akkoord met het dekkingsplan hiervoor: reserveringen vanuit de exploitatie en een bescheiden extra contributieverhoging van 5 euro per actief lid.

Na 15 jaar werd in deze vergadering ook afscheid genomen van Ton Jonkers als voorzitter van ODC. Hij droeg de voorzittershamer over aan Walter van der Linden. Voor zijn betrokkenheid bij ODC en zijn verdiensten voor de club werd hij benoemd tot Lid van Verdienste van ODC. Ook nam het bestuur afscheid van vice voorzitter Mark van der Steen na 8 jaar hoofdbestuur. Naast Walter werden Jeroen Hertog (jeugdzaken) en Niek Smulders (personeel en vrijwilligers) tot nieuwe bestuursleden benoemd.
 

 

Verslag ALV


Aanvullende foto's

afsch.ton.mark (22).JPG afsch.ton.mark (2).jpg afsch.ton.mark (24).JPG afsch.ton.mark (28).JPG
{*