Het Bestuur

Het bestuur van de Business Club bestaat uit 4 personen en vormt de brug tussen de leden van de business club en de v.v. O.D.C .Het bestuur van de Business Club probeert de kwaliteit van de Business Club te bewaken en te verbeteren. Daarom komt het voltallige bestuur minimaal 1 keer per kwartaal bij elkaar om tussentijds het beleid te evalueren en daar waar nodig aan te passen.

Voorzitter : Albert Peijnenburg Secretaris : Ankie Welvaarts
Rick Jilesen
Penningmeester : Rick Jilesen Lid (voorzitter sponsorcommissie) : Sjef Vermeer