Route

Sportpark Molenwijk, Platanenlaan 1 5282 SH Boxtel

 • Bestuurskamer: 0411-672623
 • Kantine: 0411-674587

Sportpark Wagenaars, Molenwijkseweg 91 5282 KA Boxtel

 • Kantine: 0411-677099

Contact

Functie Naam Personalia
Secretaris René van Esch Jan van Brabantstraat 42
5282 NV Boxtel
06-38895833 of 0411-685638
secretaris@odcvoetbal.nl

Website

De website wordt beheerd door Peter Verhoeven.
Heb je vragen of opmerkingen over de site, dan kun je dat mailen naar: webmaster@odcvoetbal.nl
Hier kun je ook terecht voor het inleveren van wedstrijdverslagen.
Statistieken websitebezoek: http://www.odcvoetbal.nl/webstat/

Leden- en contributieadministratie

Functie Naam Personalia
Administratie Leni van der Steen Nieuwe Nieuwstraat 46
5283 CE Boxtel
0411-673103
l.vandersteen@home.nl

Hier kunt U wijzigingen doorgeven wat betreft adres, bank- of gironummer, KNVB-nummer etc.
Ook kunt U via dit adres uw lidmaatschap opzeggen.

Bankrekeningnummer: NL95RABO0168808900

Dit zijn de contributiebedragen per 1-7-2019.

G-junior € 148,00
G-pupil € 118,00
G-senior € 186,00
Junior € 158,00 incl. € 10,00 kleding
Pupil € 128,00 incl. € 10,00 kleding
Rust.Veteraan € 52,00
Rustend lid € 52,00
Senior € 186,00
Veteraan € 186,00

Deze bedragen zijn per jaar en kunnen per kwartaal/half jaar of jaar worden betaald.

Hoofdbestuur

Functie Naam Personalia
Voorzitter
 • leiding aan algemeen en dagelijks bestuur
 • coördinatie beleid
 • personeel en organisatie
 • voorlichting communicatie

Walter van der Linden


06-54202111

waltervdlinden@home.nl

Vice Voorzitter
 • Plaatsvervangend voorzitter
 • wedstrijdsecretaris lagere elftallen + vrouwen

Louis van Besouw


0411-685194
06-22208143
lvbesouw@home.nl
Secretaris
 • agendering-verslaglegging
 • postverwerking / correspondentie

René van Esch

06-38895833
0411-685638
secretaris@odcvoetbal.nl

Technische Zaken
 • Voorzitter Technische commissie

Erik van Oorschot

06-51683912
0411-684576
evanoorschot@hetnet.nl

Jeugdzaken
 • Voorzitter Jeugdbestuur

Jeroen Hertog

0653504253
jeroenhertog@ziggo.nl

Kantine en Activiteiten
 • beheer kantines
 • activiteiten
 • club van 100 / supportersvereniging

Geert van den Berk


06-28993272
geert.vanden.berk@hotmail.com

Penningmeester Wilbert van de Ven

06-22461473
Penningmeester@odcvoetbal.nl

Personeel en vrijwilligers Niek Smulders

tel 0654332876
n.smulders@ziggo.nl

Accomodatie en Materialem
 • Beheer accommodaties
 • Beheer materiale
 • Lid TC
Wim Kanters


0411-675281
06-53874160
wimkanters@home.nl

Sponsorzaken
 • Voorzitter Sponsorcommissie
 • Bestuurslid ODC Business Club
Sjef Vermeer

0411-688450
06-12302919
sjef@vermeerrisicobeheer.nl
sponsor@odcvoetbal.nl

Technische commissie

Functie Naam Mail Tel
Voorzitter Erik van Oorschot evanoorschot11@gmail.com 06-51683912
TC Lid Selectie Arjan van Bokhoven arjanvanbokhoven@hetnet.nl 06-27030521
TC Lid Jeugd Bovenbouw Erik van Oorschot evanoorschot11@gmail.com 06-51683912
TC Lid Jeugd Middenbouw Pieter Schoenmakers lujumopi@gmail.com 06-45438589
TC Lid Jeugd Onderbouw Jurre Schoenmakers jurreschoenmakers@gmail.com 06-57653313

Jeugdafdeling

Functie Naam Personalia
Voorzitter Jeugdcommissie Jeroen Hertog jeroenhertog@ziggo.nl
Secretaris Jeugdcommissie Ingeborg Verhoeven rene-ingeborg@home.nl
Wedstrijdsecretariaat
O13 - O19
Susan van Erp juniorenodc@gmail.com
Wedstrijdsecretariaat
O8 - O12
Sandra Schoenmakers pupillenodc@gmail.com
Toernooien Ingeborg Verhoeven odctoernooien@gmail.com
Accommodatie Ton van Alebeek alebeekjes@home.nl
Jeugdcoördinator
O17 - O19 Selectieteams
Erik van Oorschot evanoorschot11@gmail.com
Jeugdcoördinator
O15 - O19 Breedteteams
Abel Adams abelenmona@home.nl
Jeugdcoördinator
O13 - O15 Selectieteams
Pieter Schoenmakers lujumopi@gmail.com
Jeugdcoördinator
O12 - O14 Breedteteams
Jeremy York jeremy.york@planet.nl
Jeugdcoördinator
O8 - O12 Selectieteams
Jurre Schoenmakers jurreschoenmakers@gmail.com
Jeugdcoördinator
O8 - O11 Breedteteams
Ariën Egge odcbreedte.f@gmail.com
Coördinator Minipupillen

Erik van Oorschot

odcmini@gmail.com

Coördinator
Kids Club
Dieuwertje Kuypers odckidsclub@gmail.com
info/aanmelden: Ga naar de Kidsclub pagina >>>

Afdeling Vrouwenvoetbal

Functie Naam Personalia
Vrouwen 1 Lisette van der Meijden

lisettevdmeijden@hotmail.com

Vrouwen 2 Toine Stoops

06-30164444
toinestoops@home.nl

Afdeling Veteranen

Functie Naam Personalia
Voorzitter Theo van den Bosch

0411-674374
theovandenbosch@msn.com

Secretaris Dirk Janssen

djanssen61@hotmail.com
06-27122981

Penningmeester Simon van Beurden spitfire263@home.nl
06-23925471

Afdeling G-voetbal

Gegevens over de afdeling G-voetbal vind je op hun afdelings-pagina

http://www.odcvoetbal.nl/teams/g-voetbal/

Afdelingsbestuur

Functie Naam Personalia
Coördinator G-voetbal Johan van den Biggelaar

06-53134636
johanvandenbiggelaar76@gmail.com

Secretaris Stephan Meister

06-47001014
sjfmmeister@gmail.com

Penningmeester Kim Vervoort

vliegendtapijt@gmail.com
06-45150046

Sponsorcommissie

Bekijk de gegevens van de sponsorcommissie op de sponsorpagina

Stichting Beheer ODC

Functie Naam Personalia
Voorzitter Mark van der Steen mark.van.der.steen@home.nl
06-10893706
Penningmeester Harold van der Velden haroldendesiree@gmail.com
0620201367
Secretaris Kees Bekers keesbekers1@hetnet.nl
0644440304

Supportersvereniging

Functie Naam Personalia
Voorzitter Geert van den Berk

06-28993272
geert.vanden.berk@hotmail.com

Secretaris Joost Schellekens 06-21286947
joostschellekens@hotmail.com
Algemene zaken Karel Meijs

0411-676209/ 06-45870459
inge.brom@home.nl

Algemene zaken Adri Schoenmakers adriwendy@home.nl
Algemene zaken Nick van Esch

06-23347931
nhm.vanesch@hotmail.com

Algemene zaken Joost van de Langenberg

06-12581678
j.vdlangenberg@student.hasdb.nl

Algemene zaken Lizan van der Heijden
Algemene zaken Elias van Gils

0411-677085
maddyvangils@home.nl

Algemene zaken Bob Poort

bobpoort@hotmail.com