Route

Sportpark Molenwijk, Platanenlaan 1 5282 SH Boxtel

 • Bestuurskamer: 0411-672623
 • Kantine: 0411-674587

Sportpark Wagenaars, Molenwijkseweg 91 5282 KA Boxtel

 • Kantine: 0411-677099

 

Contact

Functie Naam Personalia
Secretaris René van Esch Jan van Brabantstraat 42
5282 NV Boxtel
06-38895833 of 0411-685638
secretaris@odcvoetbal.nl

 

Website

De website wordt beheerd door Peter Verhoeven.
Heb je vragen of opmerkingen over de site, dan kun je dat mailen naar: webmaster@odcvoetbal.nl
Hier kun je ook terecht voor het inleveren van wedstrijdverslagen.
Statistieken websitebezoek: http://www.odcvoetbal.nl/webstat/

 

Leden- en contributieadministratie

Functie Naam Personalia
Administratie Leni van der Steen Nieuwe Nieuwstraat 46
5283 CE Boxtel
0411-673103
l.vandersteen@home.nl

 

Hier kunt U wijzigingen doorgeven wat betreft adres, bank- of gironummer, KNVB-nummer etc.
Ook kunt U via dit adres uw lidmaatschap opzeggen.

Bankrekeningnummer: NL95RABO0168808900

Dit zijn de contributiebedragen per 1-7-2018.

G-junior € 142,00
G-pupil € 112,00
G-senior € 178,00
Junior € 152,00 incl. € 10,00 kleding
Pupil € 120,00 incl. € 10,00 kleding
Rust.Veteraan € 51,00
Rustend lid € 51,00
Senior € 178,00
Veteraan € 178,00

 

Deze bedragen zijn per jaar en kunnen per kwartaal/half jaar of jaar worden betaald.

 

Hoofdbestuur

Functie Naam Personalia
Voorzitter
 • leiding aan algemeen en dagelijks bestuur
 • coördinatie beleid
 • personeel en organisatie
 • voorlichting communicatie

Ton Jonkers

Koevoortseweg 2
5281 SC Boxtel
0411-684355
06-53147513
ine.jonkers@vandervelden.com

Vice Voorzitter
 • Plaatsvervangend voorzitter
 • wedstrijdsecretaris lagere elftallen + vrouwen

Mark van der Steen

Huygensstraat 14
5283 JM Boxtel
06-10893706
0411-685867
mark.van.der.steen@home.nl

Secretaris
 • agendering-verslaglegging
 • postverwerking / correspondentie

René van Esch

Jan van Brabantstraat 42
5282 NV Boxtel
06-38895833
0411-685638
secretaris@odcvoetbal.nl

Technische Zaken
 • Voorzitter Technische commissie

Erik van Oorschot

Strohulzen 11
5282 NZ Boxtel
06-51683912
0411-684576
evanoorschot@hetnet.nl

Jeugdzaken
 • Voorzitter Jeugdbestuur

Louis van Besouw

Ons Doelstraat 42/1
5281 GV Boxtel
0411-685194
06-22208143
lvbesouw@home.nl

Kantine en Activiteiten
 • beheer kantines
 • activiteiten
 • club van 100 / supportersvereniging

Geert van den Berk 


Ridder van Cuijkstraat 4
5282 NM Boxtel
06-28993272
geert.vanden.berk@hotmail.com 

Penningmeester Wilbert van de Ven

De Schutsboom 35
5283 WS Boxtel
06-22461473
Penningmeester@odcvoetbal.nl

Accomodatie en Materialem
 • Beheer accommodaties
 • Beheer materiale
 • Lid TC

Wim Kanters

Vorsenpoel 3
5283 ZE Boxtel
0411-675281
06-53874160
wimkanters@home.nl

Sponsorzaken
 • Voorzitter Sponsorcommissie
 • Bestuurslid ODC Business Club

Sjef Vermeer

Newtonplein 47
5283 JH Boxtel
0411-688450
06-12302919
sjef@vermeerrisicobeheer.nl
sponsor@odcvoetbal.nl

 

Technische commissie

Functie Naam Mail Tel
Voorzitter Erik van Oorschot evanoorschot11@gmail.com 06-51683912
TC Lid Selectie +
Onder 19-1
Arjan van Bokhoven arjanvanbokhoven@hetnet.nl 06-27030521
Technisch Coordinator Selectie +
Onder 19-1
Eric Tromp erictromp@gmail.com 06-20119986
Algemeen Coordinator Selectie +
Onder 19
Wim Kanters wimkanters@home.nl 06-53874160
TC Lid Jeugd Bovenbouw
(Onder 14-1 tm 17-1)
Erik van Oorschot evanoorschot11@gmail.com 06-51683912
Technisch Coordinator Jeugd Bovenbouw
(Onder 14-1 tm 17-1)
Frank van den Berg fvdb_9@hotmail.com 06-38045081
Algemeen Coordinator Jeugd Bovenbouw
(Onder 14-1 tm 17-1)
Vacature    
TC Lid Jeugd Onderbouw
(Onder 8-1 tm Onder 13-1)
Pieter Schoenmakers lujumopi@gmail.com 06-45438589
Technisch Coordinator Jeugd Onderbouw
(Onder 8-1 tm Onder 13-1)
Jurre Schoenmakers jurreschoenmakers@gmail.com 06-57653313
Algemeen Coordinator Jeugd Onderbouw
(Onder 8-1 tm Onder 13-1)
Willie Pennings odcselectie.ef@gmail.com  

 

Jeugdafdeling

Functie Naam Personalia
Voorzitter Jeugdcommissie Louis van Besouw lvbesouw@home.nl
Secretaris Jeugdcommissie Ingeborg Verhoeven rene-ingeborg@home.nl
Wedstrijdsecretariaat
Jeugdcommissie
Islam Atalay 06-46616595
jeugdodc@kpnmail.nl 
Oefenwedstrijden Susan van Erp odcoefenwedstrijden@gmail.com
Toernooien Ingeborg Verhoeven odctoernooien@gmail.com
Activiteiten Ingeborg Verhoeven rene-ingeborg@home.nl
Accomodatie Ton van Alebeek alebeekjes@home.nl 
Voorzitter Technische
commissie
Albert Peijnenburg albertpeijnenburg@kpnmail.nl 
Technisch Coördinator- Jeugd   vacature
Selectie B en C en D   vacature
Selectie E en F pupillen Willy Pennings 06-26888439
odcselectie.ef@gmail.com
Breedte teams A + B Jeugd

vacature

jeugdodc@kpnmail.nl 

Breedte teams C + D Jeugd

Pepijn van Geene

pepijnvangeene@home.nl 

Breedte teams E Jeugd Abel Adams abelenmona@home.nl 
Breedte teams F Jeugd Ariën Egge odcbreedte.f@gmail.com (06-48564130)
Coördinator Minipupillen Erik van Oorschot 06-51683912
odcmini@gmail.com
Coördinator Kids Club Dieuwertje Kuypers odckidsclub@gmail.com
info/aanmelden: Ga naar de Kidsclub pagina >>>

 

Afdeling Vrouwenvoetbal

Functie Naam Personalia
Vrouwen 1 Jos van de Langenberg

 

Vrouwen 2 Toine Stoops

06-30164444
toinestoops@home.nl

 

Afdeling Veteranen

Functie Naam Personalia
Voorzitter Theo van den Bosch

Albinonistraat 137, Boxtel
0411-674374
theovandenbosch@msn.com

Secretaris Frank Schuurmans

Molenwijkseweg 16, Boxtel
0411-610411
etbschuurmans@hotmail.com

Penningmeester Martin van Lokven Selissenwal 36, Boxtel

0411-682750 yocko@hetnet.nl

 

Afdeling G-voetbal

Gegevens over de afdeling G-voetbal vind je op hun afdelings-pagina

http://www.odcvoetbal.nl/teams/g-voetbal/

 

Afdelingsbestuur

Functie Naam Personalia
Coördinator G-voetbal Johan van den Biggelaar

De Linnenbleker 14
06-53134636
johanvandenbiggelaar76@gmail.com

Secretaris Stephan Meister

Kasteellaan 4
06-47001014
smeister@home.nl

Penningmeester Vacature  

 

 

Sponsorcommissie

Bekijk de gegevens van de sponsorcommissie op de sponsorpagina

 

Kantinecommissie

Functie Naam Personalia
Voorzitter / hoofdbestuur Geert van den Berk  
Penningmeester Rene van Esch  

 

Stichting Beheer ODC

Functie Naam Personalia
Voorzitter Wim van Erp  
Penningmeester Harold van der Velden  
Secretaris Kees Bekers  

 

Supportersvereniging

Functie Naam Personalia
Voorzitter Geert van den Berk

Ridder van Cuijkstraat 4
5282 NM Boxtel
06-28993272
geert.vanden.berk@hotmail.com 

Secretaris Joost Schellekens Leenhoflaan 21
5282PW Boxtel
06-21286947 
joostschellekens@hotmail.com 
odc@live.nl
Algemene zaken Karel Meijs Einsteinstraat 25

5283JD Boxtel
0411-676209/ 06-45870459
inge.brom@home.nl

Algemene zaken Adri Schoenmakers adriwendy@home.nl 
Algemene zaken Nick van Esch

Annastraat 192
5282MZ Boxtel
06-23347931
nhm.vanesch@hotmail.com

Algemene zaken Joost van de Langenberg

De Braken 10
5282JJ Boxtel
06-12581678
j.vdlangenberg@student.hasdb.nl

Algemene zaken Lizan van der Heijden

Langenberg 7a
5283VE Boxtel

Algemene zaken Elias van Gils

Ons Doelstraat 16
5281GV Boxtel
0411-677085
maddyvangils@home.nl

Algemene zaken Bob Poort

Papiermaker 32
5283ZS Boxtel
06-13238929
bobbagatez@hotmail.com

E-mail supportersvereniging: odc@live.nl

{*