Algemene Leden Vergadering 2020 nu op 30-4-2021

De vanwege Corona in oktober uitgestelde algemene ledenvergadering over seizoen 2019-2020 wordt op vrijdag 30 april 2021 volledig online gehouden via Teams.

Het bestuur heeft in 2020 gebruik gemaakt van de wettelijke regeling om de jaarvergadering over seizoen 2019-2020 met uiterlijk 4 maanden uit te stellen in de hoop dat de kantines tegen die tijd weer open zouden zijn. Helaas is dit laatste nog steeds niet het geval en is het nog niet mogelijk om een algemene ledenvergadering in de kantine te houden. Conform onze statuten moet de jaarvergadering over seizoen 2019-2020 nog wel gehouden worden. Op basis van de eerder genoemde wettelijke regelingen mogen we de ALV nu wel volledig digitaal organiseren.

Een volledige digitale ALV is naar onze mening niet ideaal. We zullen ons deze keer dan ook beperken tot alleen de verplichte agendapunten.

Hoe gaan we dit organiseren?

  • De jaarvergadering wordt gehouden via “Teams”.
  • Deelnemers dienen zich uiterlijk woensdag 28 april per email aan te melden.
  • Stuur een email naar secretaris@odcvoetbal.nl met je naam en adresgegevens. Je ontvangt dan per email een uitnodiging voor deze vergadering.
  • De agenda wordt geplaatst op de website
  • De notulen van de ALV van 2019 worden in de week van de ALV geplaatst op de website
  • Vragen voor de rondvraag dienen van te voren per email aangeleverd te worden.

We kijken uit naar betere tijden zonder Corona

Bestuur ODC

Bijlage


Auteur: René van Esch