Corona update 11 Mei 2020

Beste leden, supporters, vrienden en sponsoren van ODC,

Het is stil op de velden, op de tribunes, langs de lijn. Geen spelers in de kleedkamers, geen supporters in de kantine.

Het is een rare, bijzondere tijd waarin we worden gedicteerd door het Corona virus en we als ODC- ers moeten afwachten wat er nog komen gaat. Langzaam wordt e.e.a. echter ondertussen wel opgestart. De jeugd is gestart met trainingen waarbij diverse regels zijn opgesteld, kleedkamers en andere ruimten nog gesloten zijn voor trainers en spelers en er looproutes zijn aangebracht om de 1,5 meter in acht te nemen.

Ook volwassenen mogen vanaf maandag 11 mei weer gezamenlijke sportactiviteiten oppakken mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. We onderzoeken op dit moment of en hoe we trainingen voor senioren weer veilig en verantwoord kunnen hervatten en een protocol daarvoor op kunnen stellen. Dat moeten we uiteindelijk afstemmen met de Gemeente Boxtel.

Officiële sportwedstrijden en competities zouden vanaf 1 september weer plaats kunnen vinden zonder publiek, mits het coronavirus onder controle blijft. Dit geldt voor het betaald voetbal maar ook voor het amateurvoetbal. Ook de kantines kunnen naar verwachting open vanaf 1 september.

De komende tijd zal het kabinet details verder uitwerken waardoor we voorzichtig weer een kijkje kunnen nemen naar de toekomst. Er gloort dus weer wat hoop.

Het bestuur van ODC heeft inmiddels ook diverse scenario’s bestudeerd vooral m.b.t. de financiële positie van onze club. Daar er geen inkomsten zijn anders dan de contributie van leden en diverse kosten wel doorlopen, moeten we onderzoeken in deze verschillende scenario’s wat de financiële gevolgen zijn voor de vereniging en ervoor zorgen dat tekorten en verliezen beperkt blijven. Gelukkig zijn we een gezonde club en verwachten we dat we aan alle financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen en zullen we niet in ons voortbestaan worden bedreigd. We blijven echter wel zeer waakzaam en hopen dat leden en sponsoren ondanks deze zware tijd ODC trouw blijven. ODC waardeert en stimuleert het als tegenprestatie zeer wanneer leden en supporters de lokale middenstand ondersteunt door bij hen inkopen te doen. Zo helpen we elkaar door deze tijd!

Blijf ondertussen gezond en houd rekening met elkaar! Als straks dan het balletje in september mogelijk weer zal gaan rollen ben ik ervan overtuigd, de ODC ers kennende, dat we er allemaal weer staan: op het veld, langs het veld, bij winst of verlies, bij regen en bij zonneschijn.

Samen staan we sterk, ook in deze nare periode en samen laten we onze liefde voor onze mooie club niet vallen.

“Wij allen één ODC”.

Walter van der Linden

Voorzitter
Auteur: Walter van der Linden