Corona update: Blijf weg van het sportpark!

Beste leden, maar met name ouders van jeugdleden,

Gisteravond hebben we allemaal de nieuwe overheidsmaatregelen vernomen voor wat betreft het indammen van de verspreiding van het Coronavirus. Vorige week hebben we jullie al geïnformeerd over wat dit betekent voor de activiteiten bij ODC, en het meest belangrijke in dit bericht was wel dat ons complex gesloten is en de poort op slot is. We spraken toen echter nog wel over een datum tot 31 maart.

Gisteravond is bekendgemaakt dat de maatregelen verder strekken dan we dachten. De scholen zijn vanaf nu zelfs gesloten tot 6 april.

We hebben met een aantal van onze vaste vrijwilligers ons sportcomplex gereed gemaakt voor een aantal durende weken sluiting. Tot onze verbazing echter meldt zich toch nog jeugd aan de gesloten poort om een balletje te komen trappen of rond te hangen op tribunes en afdaken. Ze klimmen gewoon over de poort of forceren deze, veroorzaken vernielingen en een enorme vervuiling van de complexen door achterlating van flesjes, zakjes, pakjes ed. Dit uiteraard niet de bedoeling is.

Gesloten is ook daadwerkelijk gesloten! Begrijp ons niet verkeerd, ook wij zouden liever anders zien, maar de situatie is niet anders.

Met het sluiten van de scholen vrezen we dat kinderen, ondanks dit tweede verzoek, toch proberen bij ODC te gaan voetballen of tijd te verdrijven. Druk ze op het hart dit niet te doen. De politie gaat hierop handhaven, met alle mogelijke niet leuke gevolgen van dien.

We hopen jullie hiermee nogmaals voldoende geïnformeerd te hebben, maar nog meer hopen we op jullie hulp om de kinderen op het hart te drukken dat voetballen bij ODC nu even niet aan de orde is. Hoe spijtig we het ook vinden.

Met vriendelijke groet,

Walter van der Linden

Voorzitter.
Auteur: Walter van der Linden