Covid update van onze voorzitter

Beste ODC ers, ouders, supporters,

Al maanden staat het dagelijkse leven in het teken van het onberekenbare Corona/ COVID-19 virus. Dat is ook iets waar we als ODC mee te maken hebben. Alles leek langzamerhand weer normaal te gaan worden, er werd weer lekker gevoetbald en iedereen zocht elkaar weer op. Echter, we zijn bijna weer ‘terug bij af’. Het is weer stil op onze sportparken.

Deze situatie waarin we nu allen zitten levert vanuit jullie als leden ook vragen op , wat zeker begrijpelijk is. We proberen daar steeds zo goed als mogelijk een antwoord op te geven.

Om een beeld te geven van hoe we als club met de Corona situatie omgaan, nemen we je graag mee achter de schermen.

Het Bestuur.

Het bestuur houdt achter de schermen alle informatie over Corona constant in de gaten. Welke informatie dat is? Hieronder een kort overzicht:

  • De corona persconferentie(s)
  • Informatie vanuit de gemeente Boxtel, zoals gemeenteverordeningen op basis van de veiligheidsregio’s.
  • De website van de KNVB.

Zoals je ziet, op alleen de informatie van de persconferenties kunnen we als club geen beslissingen en (nieuwe) richtlijnen bepalen. Maar op basis van een persconferentie komen er al wel vragen bij de club binnen. Logisch natuurlijk, want iedereen wil weten welk effect het op hun sporten heeft. Helaas kunnen we deze vragen meestal dan nog niet beantwoorden.
Als bestuur hebben wij op woensdag of donderdag na een persconferentie contact met elkaar om een verenigingsprotocol of aanpassingen daarop op te stellen. Zodra die definitief is wordt deze uiteraard via de website en sociale media bekend gemaakt.

Volgende week zal hopelijk weer e.e.a. duidelijk worden. Het lijkt erop dat er een versoepeling van de maatregelen aan zit te komen.

Ook de KNVB moet steeds alle zeilen bijzetten om het veranderende beleid van de regering om te zetten in mogelijkheden voor het prof – en amateurvoetbal.

Ondertussen lanceren zij 'Plan B'

Dit plan kent drie pijlers:

1. Scenario’s voor het uitspelen van de amateurcompetities.

2. Plezierig en veilig blijven voetballen en verenigen.

3. Toekomstbestendig voetballandschap.

Lees hier meer over op onderstaande website van de KNVB

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/61958/amateurvoetbal-schakelt-na-nieuwe-coronamaatregelen-over

Sporten = gezond, maar gezondheid staat voorop!

Bij het bepalen van nieuwe Corona richtlijnen voor op onze sportparken denken we als eerste natuurlijk aan ieders gezondheid. Daarnaast kijken we naar de voorschriften vanuit het RIVM en het NOC/NSF en kijken dan welke gevolgen dat heeft voor de club.
We hebben steeds de wens en het voornemen om, binnen de landelijk geldende richtlijnen, iedereen zo actief mogelijk te laten sporten. Als het mogelijk is, dan moet er gevoetbald of getraind worden. Wij zien het als bestuur ook onze verantwoordelijkheid om dat mogelijk te maken, want sporten is en blijft gezond!

Complimenten: Wij allen één ODC.

Wij zien gelukkig dat wij als ODC binnen de richtlijnen in staat zijn om veel voor elkaar te krijgen. Dat is alleen mogelijk geweest met de hulp en inzet van jullie allemaal, geweldig!

Op een paar kleine incidenten na, neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid. Hierdoor kunnen we als club zo actief mogelijk blijven. Hou dit vol en blijf elkaar, daar waar nodig, aanspreken op het naleven van de Corona protocollen op het sportpark.

We zijn er nog niet.

Samen hebben we al veel zaken weten te regelen om het virus de kop in te drukken.

Er zijn vele hygiëne maatregelen getroffen om aan de richtlijnen te voldoen. Daarnaast zijn er bv. ook looproutes aangegeven om de afstand tot elkaar te kunnen bewaren.

Helaas blijft de gehele voetbalcompetitie loze, onzekere situatie waarschijnlijk nog tot half december duren en misschien nog wel langer. Natuurlijk zijn we ons er wel degelijk van bewust dat de gezondheid van iedereen voorop staat, maar toch vallen al deze maatregelen ons zwaar, zowel financieel, sportief, als in het missen van de zo belangrijke sociale contacten.

We blijven ons best doen om jullie op de hoogte te houden!

Mochten er nog vragen, opmerkingen of ideeën zijn, laat het weten!

Tenslotte wil ik iedereen namens het bestuur heel veel gezondheid en wijsheid toewensen de komende periode, zodat we snel weer terug kunnen keren naar ons normale voetballeven!

Let goed op elkaar!

Walter van der Linden




Auteur: Walter van der Linden