Maatregelen tegen overlast

Beste ODC- ers, ouders van jeugdleden,

In verband met diverse vormen van vernielingen, vervuiling en bedreigingen heeft het bestuur van ODC i.o. met politie en Gemeente besloten om de beide sportparken gedurende de zomervakantie gesloten te houden. Alleen de reguliere gebruikers en partijen waar afspraken mee gemaakt zijn hebben toegang tot de accommodaties.

Ook na afloop van de zomervakantie periode, buiten trainingstijden en wedstrijden om, zal deze maatregel gelden.De politie zal daarop frequenter surveilleren en handhaven. In eerste instantie zal vermanend opgetreden worden en het gesprek worden aangegaan. Bij herhaling van overtreding zal boete plaatsvinden of aangifte worden gedaan.

We hopen dat deze maatregel zal bijdrage aan een beheersbaar gebruik van onze accommodaties.

Het bestuur.
Auteur: Bestuur ODC