Nieuwe rubriek: Op de middenstip

We starten op onze website een nieuwe rubriek: ‘Op de middenstip!’.

Binnenkort start ODC op haar website een nieuwe rubriek: ‘Op de middenstip!’. Hierin stellen we regelmatig één of meer vrijwilligers voor die zich belangeloos inzetten voor onze vereniging. Stuk voor stuk clubmensen zonder wie ODC niet zou kunnen bestaan. Denk aan de scheidsrechter, de terreinbeheerder, de jeugdtrainer, bestuursleden en al die andere tientallen functies die onbetaald maar met veel toewijding worden ingevuld.

De interviews in ‘Op de middenstip!’ worden geschreven door Linda van de Wiel en Marc Cleutjens, twee journalisten/tekstschrijvers met elk hun eigen bedrijf in Boxtel. Beiden zijn ook al vele jaren als vrijwilliger actief bij ODC en gaan - gewapend met pen, papier en fotocamera – voor de club op pad om de mooiste verhalen en anekdotes van onze vrijwilligers op te tekenen. Linda en Marc stellen zich allebei voor op de website.

ODC’ers die een vrijwilliger willen voordragen voor ‘Op de middenstip!’ kunnen een e-mail sturen naar vrijwilligers@odcvoetbal.nl. De redacteuren van deze rubriek nemen daarna contact op met de interviewkandidaten. Veel leesplezier!
Auteur: Marc