Nieuwjaarswens 2021

Beste leden, ouders/verzorgers, sponsoren, supporters, vrienden van ODC,

Wat had ik graag in het begin van dit nieuwe jaar iedereen van jullie willen verwelkomen in onze Boemerang om jullie een goed nieuwjaar te wensen en om samen te proosten en het glas te heffen op onze mooie club en natuurlijk onze gezondheid. Maar helaas, juist ten behoeve van onze gezondheid kunnen we elkaar niet ontmoeten.

Zo kort na de jaarwisseling is er altijd een periode van bezinning en een moment waarin we terugkijken naar het jaar dat we achter ons laten.

Maar tjonge jonge ….. wat was het een bijzonder vreemd jaar !

Het was niet alleen een zeer moeilijk jaar voor ons ODC ers, onze club en alle andere voetbalclubs, maar ook op persoonlijk en voor sommigen op zakelijk vlak was het een zwaar jaar. Wie had eind 2019 gedacht, toen we elkaar een gelukkig nieuwjaar wensten en China ver weg leek, dat het maatschappelijk en sociaal leven gedurende een groot deel van het nieuwe jaar in belangrijke mate tot stilstand zou komen? En wie had het in het voorjaar over een 1e coronagolf, niet wetende wat we nu weten: een groot deel van de wereld wordt overspoeld door een tweede golf van het coronavirus.

Veel mensen, waaronder ook onze ODC leden zijn diep getroffen door de Corona crisis. Zorgen om zieke vrienden, teamgenoten of familieleden. Verlies van dierbaren. Helaas hebben ook wij afgelopen jaar afscheid moeten nemen van enkele van onze zeer dierbare clubleden. Onze gedachten gaan uit naar hun nabestaanden.

Ook op sportief vlak is het een jaar geweest waaraan we nog vaak terug zullen denken. Nog maar een paar wedstrijden op weg, kwam de club op 16 maart tot stilstand. De competitie werd niet meer hervat en toen er na een periode van 'normaal' weer gevoetbald mocht worden, weliswaar zonder publiek, bleek dit van korte duur. We missen de gezelligheid van familie, vrienden maar ook de gezelligheid en bedrijvigheid op onze sportparken. Het contact met de teamgenoten, lekker een potje voetballen, dollen in de kleedkamer en de kundige wedstrijdanalyses langs de lijn en in de kantine onder het genot van een lekker drankje. We gunden onze leden zolang mogelijk hun sport en ontspanning, maar helaas...... we konden niets anders doen dan de nodige maatregelen opvolgen.

Hoe bijzonder is het dan dat leden, sponsoren en supporters trouw blijven aan ODC!

Hoe bijzonder is het dan dat vrijwilligers klaar blijven staan en opstaan wanneer hun hulp nodig is om toch, ondanks de vele beperkingen, wat te organiseren. Petje af en een diepe buiging voor de ruggengraat van onze vereniging: de vrijwilligers, onze mensen die belangeloos hun ding doen voor de vereniging! Dit kenmerkt voor mij ODC en de band die we met elkaar hebben. Ontzettend bedankt voor alle inspanningen!

Het zijn ook pittige tijden geweest voor ons als ODC bestuur. Continue alert blijven, bijsturen en communiceren naar de leden en andere belanghebbenden over veranderingen in de regelgeving vanuit de regering en de KNVB en de gevolgen daarvan op onze accommodaties en in onze kantines.

Dat heeft ons veel tijd en energie gekost. Hopelijk kunnen wij allen het ook op blijven brengen om ons te houden aan de maatregelen en respectvol om te blijven gaan met de mensen die namens het bestuur vragen om deze te handhaven.

Naast alle aanpassingen op de accommodaties zijn we nadrukkelijk bezig geweest om de verenging financieel gezond te houden door kritisch te blijven kijken naar ons huishoudboekje. Gelukkig kunnen we het hoofd boven water houden, mede dankzij het feit dat vele sponsoren ODC trouw blijven.

Dankjewel daarvoor!

Er lijkt inmiddels een klein beetje licht aan het einde van de tunnel doordat het vaccin weer wat perspectief biedt. Een mooi vooruitzicht op het jaar 2021, waarin waarschijnlijk weer in wedstrijdverband gevoetbald kan worden, waarin we elkaar weer op de club kunnen ontmoeten, al dan niet op anderhalve meter, en waarin we hopelijk meer dan iets van het 'oude normaal in een nieuw jasje’ mogen gaan ervaren. Zoals velen van jullie kijkt ook het bestuur uit naar hervatting van de trainingen en wedstrijden. Hoe dat eruit gaat zien weten we op dit moment nog niet.

Zodra de regels het weer toelaten zullen we proberen om het voetbal bij ODC weer zo optimaal mogelijk op te starten.

‘Samen’ heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als afgelopen jaar. Een jaar dat ons allen in vele opzichten flink op de proef heeft gesteld. Een jaar vol onzekerheden, maar vooral ook uitzonderlijk en onvoorspelbaar. We beseffen ons meer dan ooit dat de zorg en liefde voor elkaar in deze moeilijke tijden en de momenten die we ‘samen’ met elkaar hebben zeer waardevol zijn.

‘Samen’ hebben we ons door dit moeilijk jaar heen geslagen. Daar ben ik trots op! Evenals op alle vrijwilligers en iedereen die zich inspant om de club op koers te houden.

Laten we proberen dicht bij elkaar te blijven, elkaar te steunen en klaar te blijven staan voor elkaar.

Ik vertrouw erop dat we ook komend jaar deze saamhorigheid en betrokkenheid vast kunnen houden om uiteindelijk iedereen op zijn of haar niveau weer met plezier te kunnen laten voetballen.

En om met elkaar als voetballer, voetbalster, vrijwilliger, supporter en sponsor bij de leukste voetbalclub van Nederland actief te zijn.

Ik wens iedereen die ODC een warm hart toedraagt een bijzonder mooi, gelukkig en gezond 2021!

“Wij allen met elkaar één ODC “.

Walter van der Linden

Voorzitter.
Auteur: Walter van der Linden