Nieuwsbrief vanuit het Bestuur.

Beste ODC ers,

Achter de schermen zijn er op dit moment veel activiteiten die ons als bestuur en de betrokken commissies bezig houden. Dit gebeurt met veel positieve energie, die we ook met jullie willen delen.

ODC 100 jaar.

1. In 2025 bestaat onze vereniging 100 jaar. Een jubileum dat groots gevierd kan en moet worden. In de loop van vorig jaar is een commissie van start gegaan met de organisatie daarvan. We trappen af met een diensten veiling op donderdag 13 juni 2024. daarnaast is het plan om het jaar 2025 te vullen met enkele activiteiten in het teken van het 100 jarig bestaan, zoals bv. e=de eenmalige terugkeer van de welbekende Auto-oriëntatierit en een presentatie van het jubileumboek. Het jubileumjaar wordt afgesloten met twee weekenden waarin er voor elke afdeling binnen ODC wat feestelijks op de agenda staat. Zet 6,7,8 en 13 en 14 juni 2025 maar alvast in de agenda. Zodra er meer bekend is over de invulling van deze dagen, dan wordt dit met jullie gedeeld.

2. Veiling.

Een aantal enthousiaste leden heeft het initiatief genomen om een veiling te organiseren voor ODC. Met deze veiling willen we geld ophalen voor het 100-jarig bestaan van onze club en voor de verbouwing van kantine De Boemerang.
De veiling start op 1 mei aanstaande online via een speciale veilingsite. Op deze site bieden we mooie producten en diensten aan waar iedereen op kan bieden. De opbrengst van de veiling gaat volledig naar ODC! De online veiling sluit op 12 juni. De mooiste 25 à 30 items daarvan veilen we op 13 juni per opbod tijdens een feestelijke veilingavond. De kaartverkoop voor deze feestavond gaat binnenkort van start. Houd onze socials en de website hiervoor in de gaten!
Heb jij een mooie dienst of een product voor de veiling? Of heb je een vraag over de veiling? Mail dan naar veiling@odcvoetbal.nl. Een van de commissieleden neemt dan contact met je op.

3. Kledingbeleid.

We hebben als club een eigen kledinglijn gekozen voor onze tenues, maar ook voor trainingspakken en andere trainingskleding. Op deze manier komen we eenduidig en professioneel voor de dag. Je vindt onze kledinglijn terug in onze webshop. We vragen onze leden om zich aan het geformuleerde kledingbeleid te houden. Ook als een team een sponsor heeft gevonden voor bijvoorbeeld hun trainingspakken of truien, vragen we om dit altijd via de sponsorcommissie te regelen. Neem hiervoor contact op via sponsor@odcvoetbal.nl. De sponsorcommissie regelt dan het gehele traject met de sponsor en met onze kledingleverancier en co-hoofdsponsor de Wit Schijndel.

4. Voetbalplaatjes Albert Heijn.

In samenwerking met Albert Heijn gaan we weer voetbalplaatjes sparen bij de start van het nieuwe seizoen en als aftrap voor ons 100-jarig jubileumjaar! In september 2024 zetten we alle leden en vrijwilligers weer op de foto en in de loop van oktober gaat de spaaractie van start.

5. Renovatie kunstgras SW.

Op dit moment is ODC samen met MEP en de gemeente aan de slag om de toplagen van enkele kunstgrasvelden te vervangen. Voor ODC betreft dit beide kunstgrasvelden op sportpark Wagenaars.

Het uitgangspunt is om op 17 juni te starten met de werkzaamheden en dat 16 augustus de nieuwe velden worden opgeleverd.

De renovatie houdt in:

· de toplaag wordt vervangen en voorzien van een nieuwe infill (geen rubber).

· de belijning : veld 1 , vaste lijnen voor zowel een heel veld en twee halve velden. Veld 2 wordt voorzien van vaste lijnen voor een heel, twee halve en vier kwart veldjes in afwijkende kleuren.

· het hekwerk en de bestrating zal daar waar nodig gerepareerd worden.

· het opberg vak voor de doeltjes naast veld 2 wordt vergroot.

·de vaste doelen op beide velden worden vervangen

6. Parkeren sportpark Molenwijk.

1 november 2023 is er een bijeenkomst geweest in de Boemerang waarin de plannen werden gedeeld met betrekking tot het verbeteren van de parkeermogelijkheden rondom sportpark Molenwijk.

Deze inloopavond is goed verlopen, we hebben geen negatieve geluiden ontvangen en dat is mede de reden geweest om dit project naar de uitvoeringsfase te brengen.

In november/december zijn de omgevingsvergunningen aangevraagd die eind januari zijn vergund. We moeten daar nu nog de bezwarentermijn van 6 weken voor afwachten alvorens we kunnen gaan starten.

Ondertussen is het verkeersbesluit om de Platanenlaan voor éénrichtingsverkeer ook genomen en gepubliceerd. Hier zijn geen bezwaren op gekomen en is dus onomkeerbaar.

Ook de offerte uitvraag naar de aannemers loopt. Deze week komen de prijzen binnen en kan de gemeente Boxtel beoordelen/gunnen.

De eerste actie die nu gepland staat is het verwijderen van de onderbeplanting t.h.v. de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen (noordzijde – hoogte zij terrein), we verwachten dit zo snel mogelijk te gaan doen.

Na gunning zal de Gemeente Boxtel met de aannemer afspraken maken over de uitvoering, e.e.a. zal afhankelijk zijn van levertijden e.d.

Kortom, het traject naar de uitvoering loopt.

Als we daadwerkelijk gaan uitvoeren dan zullen we samen met de Gemeente Boxtel vooraf de bereikbaarheid moeten afstemmen. Uitgangspunt is dat tijdens de werkzaamheden de Platanenlaan wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en dat voetgangers en fietsers jullie sportverenigingen kunnen blijven bereiken. Dit geldt natuurlijk ook voor de hulpdiensten.

Overdag zullen we er niet aan ontkomen om gedeeltes van de Platanenlaan compleet dicht te zetten, omdat er anders niet veilig gewerkt kan worden.

7. Verbouwing kantine De Boemerang.

Dinsdag 19 maart a.s. vindt er een ingelaste ALV plaats in kantine De Boemerang.

Op deze extra ingelaste algemene ledenvergadering zal als enige agendapunt behandeld worden de verbouwing van kantine De Boemerang. Het bestuur vraagt akkoord voor het uitvoeren van de verbouwing van de kantine. De kosten liggen boven het bedrag dat het bestuur zelfstandig mag beslissen. De leden dienen dus toestemming te geven om de verbouwing uit te laten voeren. Tijdens de vergadering zullen de plannen worden toegelicht.
Auteur: Bestuur ODC