ODC baalt van zwerfafval en vandalisme

In de ODC-sportparken Molenwijk en Wagenaars worden regelmatig vernielingen aangericht. Daarnaast is zwerfvuil een probleem. Maandagochtend 16 maart werden vele emmers gevuld met afval. ‘Het is een enorme bron van ergernis’, zegt bestuurslid Wim Kanters, die bij ODC verantwoordelijk is voor accommodatiebeheer en materialen.

Volgens Kanters worden beide ODC-sportparken buiten openingstijden vaak gebruikt door jongeren die er graag willen voetballen. Hij benadrukt dat dit niet is toegestaan. ‘In park Molenwijk kunnen jongeren op het zijterrein van ODC terecht om te voetballen. Dat voetbalveld is vrij toegankelijk.’

Het bestuurslid constateert regelmatig dat hekken en poorten worden geforceerd, zodat ook gebruik gemaakt kan worden van de kunstgrasvelden. ‘Dat jaagt onze club elke keer weer op kosten omdat hang- en sluitwerk moeten worden gerepareerd of vervangen.’

EMMERS VOL AFVAL

Ondanks de aanwezigheid van een groot aantal kliko’s laten de (illegale) gebruikers van beide sportparken veel zwerfvuil achter. Maandagochtend hadden enkele vrijwilligers de handen vol om tientallen blikjes, flessen, chipszakjes en andere troep op te ruimen.

‘Dit is nu al de vierde emmer die ik gevuld heb’, reageerde vrijwilliger Sjef van Zon op het kunstgras van sportpark Wagenaars. Medevrijwilliger Sjef van de Laar ruimde de rommel op rond kantine ’t Neij Heike.

Ook bestuurslid Kanters maakte nog een rondje langs de velden en stuitte op veel troep. ‘Erger nog zijn de vernielingen die worden aangericht”, zegt hij. ‘Laatst vonden we enkele terrasstoeltjes in de sloot en werden enkele zitjes op de tribune van sportpark Molenwijk vernield.’

GEEN TOEGANG!

ODC roept iedereen op om buiten openingstijden geen gebruik te maken van de kunstgrasvelden. De velden zijn alleen toegankelijk voor wedstrijden, trainingen en andere activiteiten die door ODC worden georganiseerd. Het zijterrein in wandelpark Molenwijk – naast het hoofdterrein – is openbaar toegankelijk en mag vrij gebruikt worden voor sport en spel.

OP DE FOTO: ODC-vrijwilliger Sjef van Son ruimt zwerfvuil op in sportpark Wagenaars. Maandagochtend werden emmers vol flesjes, blikjes en chipszakjes opgeraapt. (Foto: Marc Cleutjens).Sjef van Son ruimt afval op 16 maart 2020

Auteur: Marc Cleutjens