Op de middenstip: Jan van den Aker

De officiële huldiging moet nog plaatsvinden. Maar jubilaris Jan van den Aker (82) heeft het mooiste cadeau al gehad. Kleindochter Jolie knutselde een rood-wit-blauw armbandje voor opa Jan omdat ze zo trots is dat hij al zeventig jaar lid is van ODC. Al op jonge leeftijd koos de geboren en getogen Boxtelaar voor vrijwilligerstaken binnen de club. Waarom? Omdat voetbal niet zijn grootste specialiteit was. ‘Voetballen? Ik kon er he-le-maal niets van!’

Het vrijwilligerswerk staat inmiddels op een lager pitje. Jan is vooral een hondstrouwe supporter die alle thuis- en uitwedstrijden van ODC 1 bezoekt. Daarnaast bemoeit hij zich met de jaarlijkse verkiezing van de Speler van het Jaar.

Jan werd geboren in de Boxtelse wijk Breukelen. ‘Iedereen die in deze wijk werd geboren, ging naar ODC. Wie in de Nieuwstraat of op Onrooi opgroeide, koos voor BOC’, herinnert hij zich. In 1949 meldde hij zich aan bij ODC omdat veel buurtgenoten ook kozen voor de voetbalsport. ’Er was niets anders hè’, grinnikt Jan. ‘Ik kon er geen hout van’, gaat hij verder. ‘Mijn vriend Louis van der Velden zei ooit dat ik beter met een skippybal op het veld kon gaan staan. Die zou ik misschien wél raken…’

HOOFDSPONSOR

ODC-voorzitter Broer van Houtum benaderde Jan in de jaren zeventig voor een bestuursfunctie bij de club. Naast zijn drukke banen bij achtereenvolgens weverij Hebox, meubelfabriek Brabantia en tentenbedrijf De Waard zette hij zich in voor de financiën van ODC. ‘Ik haalde aan huis toto- en lottoformulieren op. ODC kreeg een percentage van de opbrengst.’

Ook de werving van sponsors behoorde tot zijn taak. Fier is Jan op het binnenhalen van hoofdsponsor Camping Sport De Wit in 1982. ‘ODC speelde toen in de eerste klasse. Samen met collega-bestuurslid Kees Bekers wist ik De Wit ervan te overtuigen dat onze club elke week met een foto in de krant stond. Op elke prent zou dus ook een shirt staan met daarop de naam van de hoofdsponsor.’ Het Schijndelse bedrijf was bijna 25 jaar hoofdsponsor van ODC.

ODC EN BOC-BOEK

De meeste vrijwilligersuren stak Jan in het schrijven van enkele boeken over ODC. In 2006 rolde Ups & Downs van de drukpers. Een 170 pagina’s tellende publicatie waarin Jan alle resultaten van ODC 1 sinds 1925 opschreef. De statistische informatie werd verluchtigd met foto’s en anekdotes. ‘De opbrengst van het boek heb ik gedoneerd aan het G-voetbal.’

Jan baseerde zijn boek op eerder geschreven artikelen in clubblad ‘De ODC ‘er’ en deed grondig archiefonderzoek bij nieuwsblad ‘Brabants Centrum’. Alle jaargangen werden pagina voor pagina doorgeworsteld om details van ODC 1 op te tekenen. ‘Later heb ik een soortgelijk boek voor BOC geschreven’, glundert hij. ‘Ja, leuk hè, een ODC’er die een boek schrijft voor BOC.’ De opbrengst van die uitgave werd geschonken aan KiKa.

CLUBLIEFDE

De laatste jaren nam Jan wat gas terug. Maar hij maakte zich enkele jaren geleden sterk voor een plaquette die herinnert aan Nelly Wagenaars, de initiatiefneemster van tribune De Pantserhoek die in 1991 werd gebouwd voor supporters op leeftijd. Ook ijverde de jubilaris voor een eerbetoon aan Ben van Vegchel, het erelid van de club dat meer dan tachtig jaar aan ODC verbonden was. Het Ben van Vegchelpad werd - tegelijk met het vernieuwde sportpark Molenwijk - in 2017 gebruik genomen.

Jan voelt zich nog altijd verbonden aan ODC, ook al is hij wat minder actief. ‘Mensen vragen wel eens waarom ik altijd zoveel voor de club heb gedaan’, vertelt hij. ‘Het is clubliefde. ODC zit al zeventig jaar in mijn hart.’

OP DE MIDDENSTIP!

Dit was een aflevering van de rubriek ‘Op de middenstip!’. Clubleden die een actieve ODC-vrijwilliger willen voordragen voor een interview in deze serie, sturen een e-mail voorzien van contactgegevens naar vrijwilligers@odcvoetbal.nl. Redacteuren Linda van de Wiel of Marc Cleutjens nemen vervolgens contact op met de vrijwilliger. Een langere versie van het interview met Jan van den Aker verschijnt binnenkort ook in nieuwsblad Brabants Centrum. (Foto: Marc Cleutjens).Jan_van_den_Aker

Auteur: Marc Cleutjens