Rabobank ondersteunt verduurzaming ODC

Zoals op de ALV al toegelicht door Mark van der Steen (voorzitter Stichting Beheer ODC) overweegt ODC de beide sportparken te voorzien van zonnepanelen. Wij willen als vereniging ook graag een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Met de installatie van 148 zonnepanelen op Sportpark Molenwijk en 181 zonnepanelen op Sportpark Wagenaars kan ODC zo ongeveer haar hele energiebehoefte zelf opwekken. Niet alleen een enorme stap qua duurzaamheid maar gezien de stijgende energieprijzen en het vervallen van het recht op BTW teruggave voor de Stichting ook financieel gezien een prachtige stap. Om de financiering van de zonnepanelen is Stichting Beheer bezig subsidies aan te vragen en is ook bij Rabobank Hart van de Meierij een verzoek ingediend voor een bijdrage uit het Rabobank Dichtbij Fonds. Afgelopen dinsdag 26 november hebben Mark van der Steen en Johan van den Biggelaar namens ODC een presentatie verzorgd voor twee personeelsleden en twee ledenraadsleden van de Rabobank en na deze pitch kregen zij te horen dat Rabobank een bijdrage van € 100 per zonnepaneel toekent. Dit betekent een enorme donatie van € 32.900 waarvoor wij Rabobank zeer dankbaar zijn.

We zijn nu in afwachting van een andere subsidie aanvraag en hopen dan snel in 2020 daadwerkelijk aan de slag te kunnen. Uiteraard zullen wij te zijner tijd nog ruim aandacht schenken aan de bijdrage van Rabobank; al jarenlang een zeer trouwe en loyale sponsor van onze vereniging.

Wordt dus vervolgd……
Auteur: Mark van der Steen