RENOVATIE KUNSTGRASVELDEN SW

Eind mei jl. heeft ook de gemeenteraad ingestemd met de renovatie van de kunstgrasvelden op sportpark Wagenaars. Afgelopen week heeft het eerste overleg plaatsgehad met het adviesbureau, gemeente en de aannemer Domo Sports Grass. De aannemer start op woensdag 19 juni a.s. met de voorbereidende werkzaamheden zoals het leggen van rijplaten en het plaatsen van bouwhekken. Aansluitend op 20 en 21 juni wordt de huidige grasmat verwijderd. Over de werkzaamheden die daarna zullen volgen houden we jullie op de hoogte. T.b.v. de BSO worden bijzondere maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen. Dit wordt afzonderlijk met de BSO besproken. Deze week zal de aannemer al enkele metingen verrichten, hier hebben we geen hinder van.




Auteur: Kees Bekers/Wim Kanters