We schalen op met trainingen

In de afgelopen week zijn we gestart met de eerste trainingen voor de jeugdspelers tot en met 12 jaar. Gelukkig is dit dankzij eenieder hartstikke goed gegaan. Vanaf aanstaande maandag kunnen we daarom opschalen en kunnen gelukkig ook onze jeugdspelers ouder dan 12 weer lekker het veld op. Voor deze laatste groep gelden wel een aantal aanvullende maatregelen. De afstand tussen de spelers moet minimaal 1,5 meter zijn, dat laatste geldt ook voor de afstand tot de trainers. Om te zorgen dat iedereen veilig het veld op en af kan hebben we tevens een looproute gemaakt. Hierdoor voorkomen we dat spelers te dicht bij elkaar kunnen komen tijdens het betreden en verlaten van het veld.

Voor Sportpark Wagenaars is de afspraak dat het veld voor alle spelers alleen toegankelijk is bij de poortjes aan de zijde van de kantine. Spelers dienen mogen het veld pas op bij het aanvangstijdstip van de training. Het veld verlaten kan slechts bij de poortjes aan de zijde van de parkeerplaats. Spelers en trainers lopen van daaruit terug naar de fietsen over het pad tussen Veld 1 en Veld 2.

Voor Sportpark Molenwijk is het veld voor alle spelers alleen toegankelijk bij de poort aan de zijde van de kantine en verlaten we het veld bij de poort aan de zijde van de hoofdtribune. Van daaruit kan iedereen veilig en met in acht name van minimaal 1,5 meter afstand terug naar de fiets of de parkeerplaats lopen.

Duidelijke afspraken en protocol inzake Corona.

ODC heeft naar aanleiding van de berichtgeving vanuit de overheid om te zorgen dat op een veilige manier en conform de regelgeving getraind kan worden door de jeugd tm 18 jaar. Omdat er verschillende richtlijnen zijn voor de groepen tm 12 jaar en tm 18 jaar hebben we ook verschillende maatregelen genomen.

Om te kunnen beginnen maken we wel een aantal hele duidelijke afspraken.

 1. Trainingen starten op de voor het team gebruikelijke tijden.
 2. In principe wordt twee keer per week getraind. Teams O8 en O9 trainen voorlopig één keer per week.
 3. Het terrein is slechts toegankelijk voor de spelers en trainers van de teams.
 4. Ouders mogen hun kind slechts afzetten en ophalen bij het complex. We doen hierbij met nadruk een beroep op ieders gezond verstand
 5. Vanuit ODC zullen we ervoor zorgen dat alle trainingsmaterialen klaar liggen
 6. De kleedkamers zijn NIET toegankelijk.
 7. Indien een speler of trainer last heeft van verkoudheids- of griepklachten, is deze niet welkom op de training.

Aanvullend voor teams tm 12 jaar:

 1. trainers geven voorafgaand aan de training duidelijk aan dat de kinderen samen mogen voetballen maar dat ze richting de trainer altijd tenminste 1,5 meter afstand houden.
 2. Indien de training van een team met spelers tm 12 jaar wordt gevolgd door een team met spelers ouder dan 12 jaar gaan beide groepen separaat van het veld af zodat ze niet bij elkaar in de buurt komen.

Aanvullend voor teams ouder dan 12 jaar

 1. Er is een looproute die er voor zorgt dat komende en vertrekkende teams niet met elkaar in aanraking kunnen komen.
 2. Zowel de startende teams als de vertrekkende teams zorgen ervoor dat de onderlinge afstand tussen de spelers nooit minder is dan 1,5meter
 3. Naast de trainers en spelers zullen op het park ieder avond enkele mensen vanuit ODC aangewezen zijn om te zorgen dat de gemaakte afspraken ook uitgevoerd worden
 4. Ingang en uitgang van het veld wordt duidelijk aangegeven.
 5. Er wordt tijdens de training conform de richtlijnen getraind.
 6. KNVB heeft speciaal oefeningen gemaakt die gedeeld worden met de trainers van de teams.

Wij vertrouwen erop dat iedereen deze regels zal respecteren, op deze wijze kunnen we iedereen in de gelegenheid stellen om weer heerlijk te gaan voetballen. We wensen iedereen heel veel plezier hierbij!
Auteur: Jeroen Hertog