Woord van dank!

Beste leden van ODC, ouders/verzorgers, supporters, sponsoren,


Wat is het toch een vreemde tijd waarin we nu leven. Het Corona virus houdt ons alle in een houtgreep, het leven gaat voor velen in een vertraging. Zo gaat ook alle sport en ons geliefde voetbal nu ‘ in slow motion’.
Voorlopig vinden er op de Nederlandse amateur voetbalvelden nog geen competitie wedstrijden plaats. Een hard gelach voor onze leden, maar ook zeer zeker voor al onze supporters die ODC een warm hart toedragen. Geen wedstrijden, geen aanmoedigingen, geen lekker drankje en sfeer in onze kantine(s). Er zijn enkel aangepaste trainingen en enkele onderlinge jeugdwedstrijdjes.

Wanneer we weer kunnen starten met (competitie) wedstrijden en andere activiteiten is nog steeds onduidelijk. De KNVB had gehoopt aan het einde van dit seizoen nog in de vorm van een Regio Cup enkele wedstrijden te kunnen spelen, maar ook dat initiatief lijkt nu van de baan. En wederom zijn we allen weer teleurgesteld…….

Na elke persconferentie moeten we als bestuur steeds reageren, anticiperen en een nieuwe planning maken. Welke maatregelen worden vanuit het kabinet getroffen of eventueel versoepeld, wat betekent dat voor herstart van de trainingen en wedstrijden, wat moeten we dan organiseren om alles in goede banen te leiden, hoe en wat communiceren we naar de trainers en leden, wat betekenen die maatregelen voor onze financiële situatie en welke actie ondernemen we daarvoor? Allemaal vragen die we moeten beantwoorden.

Onze financiële situatie is steeds een belangrijk punt van aandacht. Het is dan ook fantastisch om te zien dat al onze leden de club trouw blijven door de contributie door te betalen. Dank daarvoor! We hebben ondertussen wel wat gebruik kunnen maken van de subsidie mogelijkheden vanuit de overheid, maar de kosten lopen toch door. Het blijft telkenmale weer zoeken naar mogelijkheden en oplossingen om ons hoofd boven water te houden. Niet trainen, geen wedstrijden spelen en dan toch samen ervoor zorgen dat onze mooie club in deze lastige tijd rechtop kan blijven staan! Zowaar, dat tekent wederom onze saamhorigheid en betrokkenheid!

Het is ook fantastisch om te zien dat ook onze sponsoren de club trouw blijven ondanks het feit dat vele van hen een zeer moeilijk jaar achter de rug hebben. Ook naar hen gaat grote dank uit!

Het is bijzonder fijn dat vele vrijwilligers zich wekelijks inzetten om onze jeugdleden te kunnen laten trainen en voetballen. Petje af! Geweldig ook om te zien dat ouders hun kinderen afzetten en ophalen aan de poorten van het sportcomplex of trainingen bekijken vanaf de parkeerplaats, rekening houdend met de maatregelen die we nog steeds moeten treffen. Dank voor het begrip!

Het bestuur van ODC doet er alles aan om, indien de omstandigheden het toelaten, zo snel als mogelijk weer op te starten met wedstrijden, toernooitjes en/of andere activiteiten. Steeds weer proberen we in te schatten wat de deze mogelijkheden zijn. Hopelijk kunnen we na de zomervakantie weer gaan voetballen ‘om het echie’ en plannen gaan maken voor het komend seizoen en kunnen we samen met de leden gaan kijken wat we terug zouden kunnen doen voor de getoonde loyaliteit.

Ik hoop van harte dat we allemaal de komende tijd deze loyaliteit en steun aan onze club kunnen opbrengen om als club gezond te kunnen blijven, iedereen ‘binnen de lijnen kunnen houden’ en samen vooruit te kunnen kijken naar een nieuw voetbalseizoen.

We hebben iedereen en elkaar nu hard nodig! Voor nu, maar zeker ook voor straks wanneer alles weer ‘normaal’ is.

Nogmaals onze grote dank en waardering voor jullie steun! Hou vol!!

“Wij allen één ODC”.

Walter van der Linden.
Auteur: Walter van der Linden