Zomeractiviteiten voor jongeren

Zomeractiviteiten 2020 voor jongeren in Boxtel

Aanleiding

Door de Coronacrisis zijn er veel jongeren die kort op vakantie gaan of zelfs helemaal thuis blijven.

Om jongeren toch aantrekkelijke activiteiten te bieden en daarmee de overlast op straat te beperken is er in samenwerking met R-Newt, Buursport Boxtel, jongerencentrum B-Town en voetbalclub ODC een zomerprogramma ontwikkeld.

Mede doordat de Coronaregels bij sportactiviteiten minder streng zijn, hebben wij gezamenlijk besloten om een sport- en spelprogramma, in de buitenlucht, samen te stellen voor de doelgroep.

Doel

Verveling van de doelgroep voorkomen, zodat de overlast voor de bewoners van Boxtel tot een minimum wordt beperkt. Dit doen wij door een serie van 12 sport-, spel- en ontmoetingsactiviteiten aan te bieden.

Doelgroep

De Corona maatregelen voor jongeren boven de 18 jaar zijn momenteel nog van kracht.

Het naleven van deze regels blijkt in de praktijk nog lastig te zijn voor deze doelgroep.

Daarom hebben wij ervoor gekozen om ons te richten op de doelgroep 10 tot 18 jaar.

Normaliter werkt het jongerenwerk met jongeren vanaf 12 jaar. In overleg met de BSB is ervoor gekozen om de activiteiten ook aan te bieden voor jongeren van 10 – 12 jaar.

Programma

Datum

Activiteit

Medewerkers

Locatie

Tijden

Vrijdag 17-07

Inloop & wachtkamer

Bas B, Bas H, Jet, Yasmir

B-Town

19.30 – 23.00

Maandag 20-07

Voetbal inloop

2 professionals

1 vrijwilliger

ODC

13.00 – 17.00

Dinsdag 21-07

Woensdag 22-07

Sport & Spel

4 professionals

2 vrijwilligers

ODC

13.00 – 17.00

Donderdag 23-07

Vrijdag 24-07

Mini toernooi

3 professionals

2 vrijwilligers

ODC

13.00 – 17.00

Maandag 27-07

Voetbal inloop

2 professionals

1 vrijwilliger

ODC

13.00 – 17.00

Dinsdag 28-07

Woensdag 29-07

Sport & Spel

4 professionals

2 vrijwilligers

ODC

13.00 – 17.00

Donderdag 30-07

Vrijdag 31-07

Mini toernooi

3 professionals

2 vrijwilligers

ODC

13.00 – 17.00

Maandag 03-08

Voetbal inloop

2 professionals

1 vrijwilliger

ODC

13.00 – 17.00

Dinsdag 04-08

Woensdag 05-08

Sport & Spel

4 professionals

2 vrijwilligers

ODC

13.00 – 17.00

Donderdag 06-08

Vrijdag 07-08

Mini toernooi

3 professionals

2 vrijwilligers

ODC

13.00 – 17.00

Maandag 10-08

Voetbal inloop

2 professionals

1 vrijwilliger

ODC

13.00 – 17.00

Dinsdag 11-08

Woensdag 12-08

Sport & Spel

4 professionals

2 vrijwilligers

ODC

13.00 – 17.00

Donderdag 13-08

Vrijdag 14-08

Mini toernooi

3 professionals

2 vrijwilligers

ODC

13.00 – 17.00

In de loop van deze week wordt het schema aangevuld met de personele bezetting per activiteit.

Opzet programma:

Algemene regels:

• Jongeren dienen zich vooraf aan te melden, of zich ter plekke in te schrijven voor de zomeractiviteit;• Bij aankomst wordt er bij de jongeren en begeleiding een gezondheidscheck gedaan door de begeleiding;

Ben je niet fit dan ga je naar huis.

Controlevragen (gezondheidscheck)

Indien één of meerdere van de vragen met JA wordt beantwoord, mag de begeleider of deelnemer niet deelnemen aan de activiteit!

1) Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?2) Heb je op dit moment een huisgenoot/ gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?3) Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?4) Heb je een huisgenoot/ gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?5) Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

• De deelnemerslijst (registratielijst) wordt 1 maand bewaard;• Er wordt alléén gebruik gemaakt van het omheinde terrein van ODC;• Begeleiding (boven de 18 jaar) houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en beperkt fysiek contact tot de doelgroep;• Tijdens sport & spel hoeft de begeleiding (boven de 18 jaar) de 1,5 meter afstand niet in acht te nemen. Fysiek contact wordt zoveel mogelijk beperkt;• Er wordt een plek aangewezen waar een zieke jongere/deelnemer kan wachten tot hij of zij wordt opgehaald (als een deelnemer ziek wordt tijdens de activiteit);• De organisatie zorgt voor voldoende reinigings- en desinfecteringsmiddelen;• Bij gebruik van collectief materiaal, zoals een springkussen, worden deze voor en na gebruik gereinigd. Aan het begin van de middag en aan het einde van de middag.

Maandagen voetbal inloop

Jongeren kunnen gebruik maken van het voetbalveld tussen 13.00 en 17.00 uur.

Personele bezetting:​2 professionals

​​​1 vrijwilliger

13.00 ​poort open

​Instroom jongeren / aanmelden / gezondheidscheck

13.30​poort dicht

14.00 ​vrij voetbal

15.30 ​Pauze

16.00 ​vrij voetbal

17.00 ​einde activiteit

Woensdagen Sport & Spel

Jongeren kunnen deelnemen aan een aantal (sport) spellen welke zijn uitgezet op één helft van het voetbalveld. De andere helft van het veld kan gebruikt worden om vrij te voetballen.

Op de laatste twee woensdagen worden er aan de rand van het terrein (buiten het voetbalveld maar wel binnen de hekken) twee springkussens geplaatst.

Personele bezetting:​4 professionals

​​​2 vrijwilligers

13.00 ​poort open

​Instroom jongeren / aanmelden / gezondheidscheck

13.30​poort dicht

14.00​start sport & spel

15.30​pauze (& opruimen spelmaterialen)

16.00​vrij spel

17.00 ​einde activiteit

Vrijdagen Mini Toernooi

Jongeren kunnen deelnemen aan kleinschalige toernooivormen zoals voetvolley, Panna KO, 3 tegen 3.

Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt bekeken of er voldoende ruimte overblijft voor jongeren om vrij te voetballen.

Personele bezetting: ​3 professionals

​​​2 vrijwilligers

13.00 ​poort open

Instroom jongeren / aanmelden / gezondheidscheck

13.30​poort dicht

​Opstellen toernooischema

14.00​start toernooi

15.30​pauze

16.00​finales

17.00 ​einde activiteit

Tot slot

Gedurende de gehele zomervakantie is er jongerenwerk werkzaam. Naast de inzet tijdens het bovengenoemde zomerprogramma wordt er ook volgens gebruikelijk rooster ingezet op straatwerk.

Tijdens de zomeractiviteiten bij ODC vinden de activiteiten bij jongerencentrum B-Town en het Nootje geen doorgang. Deze worden na de zomervakantie weer opgestart.

Er zal wekelijks (vrijdag na afloop programma) een afstemmingsmoment plaatsvinden. De gezamenlijke update zal worden teruggekoppeld

• aan teammanager Jeugd, Hans Janssen, door Bas Hermans (cc coörd. Jeugd);• met cc aan teammanager Floor van Berkel van R-Newt;• en cc aan directie BSB Ghislaine de Brouwer;• en via Hans ook aan team Veiligheid van de gemeente Boxtel.

Bas Hermans

Jeugdconsulent

Gemeente Boxtel en Gemeente Sint-Michielsgestel
Auteur: Gemeente Boxtel