Belangrijk! Coronaprotocol start nieuwe seizoen

Beste ODC ers, ouders, supporters, bezoekers,

Na een lange voetbal loze periode in het “Corona tijdperk” zal binnenkort de strijd op de diverse sportparken weer losbranden. Bijzonder fijn natuurlijk voor alle voetballers maar zeker ook voor de fervente aanhangers van ons ODC.

Wij als bestuur van ODC zijn blij om iedereen weer te kunnen ontmoeten en ontvangen op onze sportparken. Echter, de Corona tijd is nog niet voorbij en ook wij als voetbalvereniging zijn genoodzaakt om, naast de reeds geldende maatregelen, diverse regelingen en/of aanpassingen te treffen op de sportparken en in de kantines om ieders gezondheid te waarborgen.

We hopen daarom dat alle spelers, supporters en bezoekers zich zullen houden aan deze richtlijnen en de aanwijzingen op de sportparken en in de kantines op zullen volgen. Daarnaast doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid en het gezonde verstand.

We vertrouwen erop dat we door het opstellen van deze richtlijnen zoveel mogelijk onze sportparken Corona proof kunnen houden en snel kunnen handelen mocht dat nodig zijn.

Namens het bestuur,

Walter van der Linden

Voorzitter.

Alle leden en ouders wordt verzocht dit protocol door te nemen en met de kinderen te bespreken.
Per 25-8-20 gaan we volgens dit protocol te werk.

ODC roept iedereen allereerst op om alle overheidsrichtlijnen en algemene regels van de KNVB in acht te nemen.

Bijlage


Auteur: Bestuur ODC