Leden ODC gaan akkoord met plannen voor verbouwing kantine De Boemerang

Dinsdag 19 maart werd er een Extra Algemene ledenvergadering gehouden voor de leden van ODC. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur goedkeuring gevraagd voor de plannen van de verbouwing van kantine De Boemerang op Sportpark Molenwijk.

Na een uitgebreide toelichting door de voorzitter, zijn de aanwezige leden unaniem akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur.

Voor een overzicht van de verbouwplannen verwijs ik naar het verslag van de vergadering.

Bijlage


Auteur: René van Esch